Palliatieve zorg

Palliatieve Zorg in Levinas

Veel ongeneeslijk zieke patiënten brengen de meeste tijd van hun ziekte thuis door en de vraag naar palliatieve zorg thuis zal in de komende jaren toenemen. Dit is complexe zorg waarin de deskundigheid, coördinatie van zorg en communicatie tussen de hulpverleners van essentieel belang zijn.

Waarom PaTz?

·De kracht van PaTz heeft vooral te maken met het feit dat er met simpele middelen en beter samenwerken een duidelijke verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg gerealiseerd wordt.

·De PaTz werkwijze heeft als voordeel dat meer patiënten dan voorheen tijdig als palliatieve patiënt in kaart worden gebracht en meer patiënten een zorgplan op maat krijgen.

·Een belangrijk deel van de PaTz bijeenkomsten bestaat uit casuïstiekbesprekingen. Deze besprekingen zetten aan tot nadenken over het waarom van het wel of niet toepassen van bepaalde instrumenten. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door het systematisch identificeren, coderen en monitoren van palliatieve patiënten, hun behoeften en het toepassen van relevante protocollen en tools.

·De casuïstiekbesprekingen zorgen voor borging van de beschikbare instrumenten in de dagelijkse praktijk.

De werkwijze van PaTz

Huisartsen, eerstelijnsverpleegkundigen en het CPT overleggen minimaal zes keer per jaar met als doel het bieden van betere palliatieve zorg. De huisartsen en eerstelijnsverpleegkundigen identificeren hun patiënten in de palliatieve fase en houden daarvan het Palliatief Zorgregister bij. Vervolgens stellen zij voor deze patiënten een zorgplan op waarbij de wensen van de patiënt en dienst netwerk centraal staan. Binnen deze werkwijze is het mogelijk dat ook andere zorgverleners als bijvoorbeeld de apotheek en geestelijk verzorgers meedenken. Beide nemen in GC Levinas ook regelmatig aan het PaTz overleg deel.

Zie ook: Palliatieve zorg Rotterdam

Downloads: