Diabetes

Zorgpad Diabetes

In het zorgpad Diabetes van Levinas wordt primair samengewerkt tussen onze praktijkondersteuners, de huisartsen, de diëtisten, Star-MDC (ook voor tweejaarlijkse foto’s van de oog-netvliezen) en de apothekers. Zo nodig is er ook samenwerking met de pedicure, podotherapeut of in het ziekenhuis met een voetenteam, internist en (of) oogarts.

Dit zorgpad wordt inhoudelijk (met nascholingsonderwijs en zo nodig consultaties) en organisatorisch ondersteund vanuit onze zorggroep IZER (zie www.izer.nl). Ferdinand van der Does is als kaderhuisarts Diabetes verbonden aan IZER als adviseur en consulent.

Dit wat betreft de reguliere diabeteszorg, waarbij steeds meer ruimte ontstaat voor u als patiënt om zelf aan te geven hoe u uw zorg het liefst geregeld wilt hebben: of u bijvoorbeeld eventueel zelf thuis metingen wilt doen zodat u minder vaak naar de praktijk hoeft te komen.

Als extra zorg organiseren wij in Levinas regelmatig verschillende typen ‘groepsconsulten’ over verschillende onderwerpen. Dit is een door alle betrokkenen hogelijk gewaardeerde manier om ons centrum te bezoeken. Samen met lotgenoten worden dan consulten gedaan door twee betrokken hulpverleners samen, zodat patiënten kunnen leren van elkaars ervaringen. Onderwerpen kunnen zijn: voeding bij diabetes, het gebruik van veel verschillende soorten medicijnen, insulinegebruik, voetproblemen bij diabetes, etc.