Geestelijke zorg

’Wat houdt het zorgpad geestelijke zorg in?’

Luisteruur

De geestelijke zorg van Levinas is er voor gesprekken over levensvragen. Dit aanbod noemen we ‘luisteruur’. Hier is iedereen welkom, welke visie op het leven je ook hebt. Elke week is er iemand van het team geestelijke zorg aanwezig in het gezondheidscentrum. We kunnen ook op huisbezoek komen. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wilt u meer weten over het luisteruur? Bekijk dan het filmpje hieronder of de informatie die staat bij ‘zorgverleners’.

Samenwerking

In gezondheidscentrum Levinas zijn veel disciplines vertegenwoordigd. Ons team geestelijke zorg heeft daarbinnen een eigen plek. Soms vinden we het belangrijk om te overleggen over de patiënten die we ontmoeten tijdens ons luisteruur. Dat doen we alleen na toestemming van de patiënt.

De geestelijk verzorger is er ook voor collega-zorgverleners zoals artsen en praktijkondersteuners. Zij kunnen ons bijvoorbeeld raadplegen als ze vragen tegenkomen op het gebied van zingeving en levensbeschouwing. Ook kunnen ze bij ons terecht over de levensbeschouwelijke vragen en morele dilemma’s die het werk oproept bij henzelf.

Deelname aan overleggen

Bij Levinas vinden we het belangrijk om samen te werken aan het welzijn en de gezondheid van patiënten. Daarom zijn er ook verschillende multidisciplinaire initiatieven. De geestelijke zorg neemt deel aan een aantal gezamenlijke overleggen en andere zorgpaden. Bijvoorbeeld het psychosociaal zorgpad, het zorgpad kwetsbare ouderen en de PaTz (overleg van huisartsen en thuiszorg over de palliatieve zorg).

Mede organiseren van themabijeenkomsten en cursussen

Het team geestelijke zorg zet zich regelmatig in voor activiteiten over een bepaald thema. Dat doen we bij voorkeur in samenwerking met andere zorgverleners. Enkele voorbeelden: de benadering van patiënten met een niet-nederlandse achtergrond, meditatie voor als het leven zwaar is. Zo willen we inspelen op actuele thema’s.

Voor vragen over onze activiteiten kunt u een mail sturen naar geestelijkezorg.levinas@ezorg.nl.

Coördinatie van ‘Een goed gesprek – Kralingen/Crooswijk’

Sinds 2018 is de geestelijke zorg uitgebreid met een groep betrokken en deskundige vrijwilligers.
Deze vrijwilligers ondersteunen (oudere) wijkbewoners met gesprekken rond zingeving en levensvragen. Een geestelijk verzorger van Levinas is verantwoordelijk voor de benodigde scholing en coaching. Deze professional zorgt ook voor het eerste contact met de cliënten die gebruik willen maken van ‘Een goed gesprek’.
Er is voorzien in zaken zoals vrijwilligersovereenkomst, VOG en verzekeringen.

Op 13 februari vond het minisymposium "Hebbie Effe?" plaats.

De presentaties zijn hier te vinden.

Programma

  • PPT Praktijk en onderzoek Heikens en Gerritsen
  • PPT Jan Kleij, Lof der kwetsbaarheid
  • PPT Carlo Leget, Lof der zorg en waardigheid
  • PPT Anne Stael, Kansen en uitdagingen voor geestelijke verzorging thuis

Downloads:


Stichting Geestelijke zorg Levinas

De geestelijk verzorger van het gezondheidscentrum valt onder de Stichting Geestelijke zorg Levinas. Deze stichting is statutair gevestigd te Rotterdam op 28 maart 2011.

Op 21 mei 2014 zijn de Statuten aangepast ten behoeve van het verkrijgen van een ANBI Status.

De Stichting heeft als doel:

• het bevorderen van toegankelijke hulp voor mensen met zingevingsvraagstukken in Rotterdam en omstreken.

• het waarborgen van kwalitatief hoogstaande en multiculturele geestelijke zorg die reeds aanwezig is.

Links:

Downloads: