Zorgpaden

Wat is een zorgpad?

In een zorgpad wordt het zorgproces, ofwel de organisatie van de zorg, voor een specifieke groep patiënten vastgelegd. Een zorgpad richt zich op de logistiek en afstemming van verantwoordelijkheden en werkzaamheden. Het gaat om de vraag hoe het moet gebeuren, door wie, wanneer en hoe er wordt geregistreerd. Zorgpaden in de eerstelijn zijn multidisciplinair. Dat wil zeggen dat er minimaal twee verschillende eerstelijnsdisciplines bij de zorg betrokken zijn. Het is mogelijk dat, naast bijvoorbeeld huisartsen, POH’ers (Praktijk Ondersteuner Huisarts) en verpleegkundigen, professionals van het welzijnswerk, maatschappelijk werk of verpleeg- of verzorgingshuis onderdeel uitmaken van het zorgpad. Hieronder vindt u informatie over de verschillende zorgpaden binnen GC Levinas.