CVRM

Cardiovasculair Risico Management

Met dit zorgpad willen we op een zo optimaal mogelijke manier patiënten behandelen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, om zo ziekte te voorkomen.

Jaarlijks wordt een deel van de patiënten opgeroepen voor een onderzoek waarbij de risico?s in kaart worden gebracht. Verschillende disciplines (huisartsen, fysiotherapie, diëtiste, praktijkondersteuner en laboratorium) van gezondheidscentrum Levinas werken in deze zogenoemde carrousel met elkaar samen, nodig voor een optimale behandeling. Zo nodig wordt een individueel behandelplan opgesteld.

Naast de verschillende disciplines in het gezondheidscentrum werken ook de cardiologen van het Franciscus Gasthuis mee aan deze carrousel.