Ouderen

Zorgpad kwetsbare ouderen

Ouderenzorg is niet zozeer ziektemanagement, maar nog belangrijker zorgmanagement, waarbij de huisarts de centraal leidende rol heeft. Het zorgpad kwetsbare ouderen is een eerste stap in de ontwikkeling en stimulering van een multidisciplinair zorgaanbod voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie, en optimalisatie van de zorg voor in het verzorgingshuis wonende (kwetsbare) ouderen.