Verloskunde

We zijn een groepspraktijk in Rotterdam Oost waarin we aanstaande moeders en vaders begeleiden tijdens de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Het contact met de cliënten is zeer belangrijk, kijken naar de wensen en behoeften van de persoon. Dit vinden we terug in de visie van Levinas.

Tevens vinden we het belangrijk om als eerste lijn nauw samen te werken en een gezamelijk gezicht te hebben in de wijk. Zo zijn we herkenbaar en laagdrempelig bereikbaar voor de cliënten.