Kwaliteit

Rapport Door Cliënten Bekeken 2012 & 2014

Deze rapportages bevatten de resultaten van een tweetal onderzoeken onder cliënten van het gezondheidscentrum. De onderzoeken vonden plaats in het kader van het kwaliteitstraject 'Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra', een landelijke methode voor toetsing en kwaliteitsverbetering van gezondheidscentra vanuit het perspectief van de cliënt.

Deze methode is, in samenwerking met ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV, ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau ARGO.

Doel van het kwaliteitstraject 'Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra' is om te werken aan een betere kwaliteit op basis van kwaliteitstoetsing vanuit het cliëntperspectief.

De uit enquêtes gedestilleerde gegevens bieden inzicht in de beoordeling van ons gezondheidscentrum, de zorg voor mensen met een chronische ziekte en de afzonderlijke disciplines. De rapporten bieden inzicht in onze sterke en minder sterke punten en daarmee handvatten voor kwaliteitsverbetering.

De sterke en zwakke punten bevatten onder andere de input om te komen tot een agenda voor kwaliteitsverbetering in het gezondheidscentrum. Het verbeterplan n.a.v. Rapport Door Cliënten Bekeken 2014 wordt momenteel opgesteld.

  • Rapport Door Cliënten Bekeken 2012
  • Tabellen Door Cliënten Bekeken 2012
  • Verbeterplannen n.a.v. Rapport Door Cliënten Bekeken 2012
  • Samenvatting rapport Door Cliënten Bekeken 2014

Downloads:

Jaarverslagen

Downloads:

Jaarplan

Downloads:

Klachtenregeling

Downloads: