Klankbordgroep

De klankbordgroep heeft zich in het afgelopen jaar ontwikkeld tot een positief kritische groep mensen die zich verbonden voelt met het centrum Levinas. De klankbordgroep komt vier keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten komen praktische zaken en zorginhoudelijke onderwerpen aan bod. De leden van de klankbordgroep werken samen met de professionals binnen Levinas tot een kwalitatief goed zorgaanbod.