Logopedie

Een logopedist houdt zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, stem, spraak en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals slik- of ademhalingsstoornissen. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder)fysiotherapeut en/of specialist.

De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren. Bij Logopediepraktijk Kralingen worden ouders nauw bij de behandeling betrokken zodat zij als co-therapeut kunnen meewerken aan een snelle verbetering van een probleem.
De problemen worden onderverdeeld in aandachtsgebieden. Deze zijn:

Stem (Bijv. heesheid, keelklachten)

  • Taal (Taalontwikkelingsstoornissen, ook bij meertaligheid, of een afasie na een CVA)
  • Slikproblemen (Bij kinderen en volwassenen, bijv. na een CVA)
  • Afwijkende mondgewoonten (Duimen, open mondgedrag)
  • Adem (Bijv. door verkeerde spreekadem, COPD)
  • Chronische hoest
  • Gehoor (slechthorendheid, aanleren spraakafzien)
  • Spraak (articulatieproblemen bij kinderen en volwassenen)
  • Stotteren
    De logopedist houdt zich niet alleen bezig met het oplossen van problemen, maar kan bijv. ook mensen begeleiden die regelmatig moeten presenteren.

Logopediste Edith Hazebroek van Logopediepraktijk Kralingen is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en zij is aangesloten bij ParkinsonNet.

Behandeling is op afspraak in de praktijk en op verzoek, bij onvoldoende mobiliteit, is aan huis behandeling ook mogelijk.