02 mei 2021

In de tien jaar die de ontwikkeling van ons gezondheidscentrum gekost heeft, zijn we altijd met een grote vanzelfsprekendheid, kundigheid, scherpte en hartelijkheid door Joop bijgestaan.
Dankbaarheid daarom ook aan zijn partner die hem ons ruimhartig alle uren die hierin zijn gaan zitten geleend heeft.

Kleine Goedheid
Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen houdt de goedheid stand.
Ze blijft mogelijk ook als kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden.
Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren is tot mislukken gedoemd.
Het enige wat levendig overeind blijft is de kleine goedheid van het dagelijks leven.
Ze is fragiel en voorlopig.
Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf.
Ze is gratuit en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’, die haar verdedigen en ervoor zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook als is ze volstrekt weerloos tegenover de machten van het kwaad.
De kleine goedheid kruipt overeind, zoals een platgetrapt grassprietjes zich weer opricht. Ze is misschien wel ‘gek’ – een ‘dwaze goedheid’, maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens.
Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!
Levinas (1906-1995), filosoof

Naar het nieuwsoverzicht